Wat is Romaanse kunst en architectuur?

26/08/2019   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: algemeen

Het begrip Romaanse stijl werd nog niet gebruikt in de tijd dat de stijl zich in Europa verspreidde. Pas in de 19e eeuw werd de benaming gegeven aan de stijl van (bouw)werken uit deze periode. In de Romaanse bouwstijl zie je veel kenmerken terug uit het oude Rome. Zo hebben gebouwen kleine boogramen en zie je boven de ramen en deuren boogvormige timpanen, al dan niet met beeldhouwwerk. De Romaanse stijl wordt daarom ook wel rondbogenstijl genoemd. Verder zie je veel dikke muren en lage, brede torens. Denk maar aan oude kerken uit deze periode. De Romaanse stijl dateert van 1000-1200 na Christus. In die tijd bloeide de economie en kwamen er vanuit kloosters vele ontwikkelingen op gang.

Romaanse architectuur

Kunst in de Romaanse periode

Ook in de kunst komen specifieke kenmerken voor. Die zijn onder meer terug te vinden in de beeldhouwkunst, die nauw verbonden is met de bouwkunst. Zo zijn er veel reliëfs op bouwwerken als kerken. Vrijstaande beelden werden pas in een latere periode gemaakt. In de schilderkunst komt iets meer expressie naar voren. Toch zijn de mensfiguren nog erg statisch en gestileerd. De beeldende kunst werd gebruikt om Bijbels onderwijs te geven aan mensen die niet konden lezen en schrijven. Belangrijke zaken werden groter afgebeeld. Schilderkunst in de Romaanse stijl is vooral terug te vinden in kerken en abdijen, waar mooie fresco’s bewaard zijn gebleven. In manuscripten uit de Romaanse periode komen prachtige miniaturen voor.

Kunst met een boodschap

Ook andere kunstvormen in de Romaanse stijl zijn terug te vinden. Omdat de heiligenverering erg belangrijk was, werd er rijk geborduurd textiel vervaardigd voor in kerken. In de edelsmeedkunst werden relikwieën en kelken van goud en zilver gemaakt. De hele kunstwereld was gericht op God en het eeuwige leven. De heersende klasse deed grote schenkingen aan kloosters en abdijen in ruil voor gebed. Met die enorme opbrengsten kon prachtige kunst worden gekocht voor in kloosters en kerken. In de Middeleeuwse maatschappij uit de Romaanse periode hadden de adel en de geestelijke macht het voor het zeggen. Zij bepaalden de denk- en leefwijze van het gewone volk. Zo zien we in de kunst uit die tijd vaak een boodschap van goed en kwaad.

Romaanse kunst

Laatste nieuwtjes ontvangen?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.